PROJEKTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompania N.P.N RENELUAL TAHIRI SH.P.K është në zhvillim dhe ndërtim të kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga burimet e ujit nga Hirocentral ORQUSHA me kapacitet të instaluar 4MW, në KK Dragash, ZK Orqush.

Energjia e ripërtëritshme kontribon në cilësi më të mirë të ajrit, energji të qëndrushme, në reduktimin e ndotjes së ajrit, rregullimin e shtratit të lumit, dhe insfrastrukturë më të mirë.