+381 (0) 29 242 723 info@renelualtahiri.com

" Cilësi, Besnikëri dhe Lidership"

Reth Nesh

Renelual Tahiri Petrol

RT PETROL është kompani e cila merret me shitjen e derivative te naftës me shumic dhe pakic. RT PETROL gjithashtu merret me transportin e naftës në tërë teritorin e Kosovës.
Synimi I RT PETROL është që të ket zgjërim stabil dhe të rritë numrin e punonjësve në Kosovë.
Cilësia, besnikria, sinqeriteti dhe mardhënja cilësore dhe korrekte me konsumatorët janë vlerat e RT PETROL.
RT PETROL posedon RT Market dhe RT Restaurant ku ofron shërbime të kualitetit të lart dhe ushqim cilësor me traditë Prizreni.
Stafi professional me provoj vendore dhe ndërkomtare do të mundohet të sjell zgjerim stabil të kompanis në vend dhe rajon.

Vlerat Bazë

- Mikëpritja- Ne ngrohtësisht do ti mikpresim njerzit në mënyre qe ata të ndihen rehat.
- Integriteti- Ne do të tregojm sinqeritet tek klientet dhe ne shoqërin ku operojm.
- Respect- Ne do të tregojm respect të madh për klientet tanë me kulturat, besime dhe vlerat e tyre.
- Puna grupore- Ne do te punojm ne pune grupore per te pasur kreativitet me te mire, dhe passion per industrin e llojt tone.
- Siguria- Ne ofrojme siguri ne vendin e punes dhe mundohemi te ofrojm pune afatgjate.
- Profesionalizmi- Ne do te ofrojm puntor qe kane vetbesim, qe jane te qertifikuar dhe do te flasim gjethmon te verteten. Gjithashtu, do te mundohemi qe te qendrojm te fokusuar ne pune.
- Risit- Ne do te punojm me fuqi puntore to ndryshme ne menyre qe te gjenerojm idea te rea dhe qasje te reja krijueses.
- Permirsimet- Ne vazhdimisht do ti permirsojm detyrat tona. Gjithashtu ne rast gabimi do te bejme permirsim ne menyre qe te shkojm

Renelual Tahiri Petrol Misioni & Vizioni

MISIONI

"Misioni I kompanisë RENELUAL TAHIRI është të ofrojë productet dhe shërbimet më të mira ne treg. Ne do të disajnojm dhe të ofrojmë ndertime, produkte dhe shëbime të qualitetit më të lart të mundshëm në mënyre që konsumatorë të jenë të sigurt, të kënaqur dhe krenar duke na zgjedhur neve."

MISIONI

VIZIONI

"Duke vazhduar me qene kompania me e mire dhe me efikase ne ndertim, prodhim dhe ne sheprbime. Lider I se ardhme"

VIZIONI

RENELUAL TAHIRI

SHËRBIME

KONTAKT RT PETROL

  • Prishtinë-Çagllavicë, Kosovë

  • +381 (0) 29 242 723
    +381 (0) 29 233 093

RENELUAL TAHIRI LOKACION

Copyright © 2014 | Renelual Tahiri | By ESengineering
Back to Top