+381 (0) 29 242 723 info@renelualtahiri.com

" Cilësi, Besnikëri dhe Lidership"

Reth Nesh

N.P.N "RENELUAL TAHIRI" Sh.p.k

Kompania është themeluar në fillim të vitit 1979 në fshatin Zhur KK Prizren gjersa reparti i prodhimit ishte në fshatin Shkozë si dyqan i pamvarur zejtar. Gjatë periudhës së viteve 1979-2013 janë bërë shumë ndryshime pozitive në avansimin dhe zhvillimin e kompanisë duke shtuar kapacitetet njerzore dhe teknike. Aktivitetin kompania tash e zhvillon në këto vende: Shkozë,Prizren dhe Prishtinë.

Vlerat Bazë

- Mikëpritja- Ne ngrohtësisht do ti mikpresim njerzit në mënyre qe ata të ndihen rehat.
- Integriteti- Ne do të tregojm sinqeritet tek klientet dhe ne shoqërin ku operojm.
- Respect- Ne do të tregojm respect të madh për klientet tanë me kulturat, besime dhe vlerat e tyre.
- Puna grupore- Ne do te punojm ne pune grupore per te pasur kreativitet me te mire, dhe passion per industrin e llojt tone.
- Siguria- Ne ofrojme siguri ne vendin e punes dhe mundohemi te ofrojm pune afatgjate.
- Profesionalizmi- Ne do te ofrojm puntor qe kane vetbesim, qe jane te qertifikuar dhe do te flasim gjethmon te verteten. Gjithashtu, do te mundohemi qe te qendrojm te fokusuar ne pune.
- Risit- Ne do te punojm me fuqi puntore to ndryshme ne menyre qe te gjenerojm idea te rea dhe qasje te reja krijueses.
- Permirsimet- Ne vazhdimisht do ti permirsojm detyrat tona. Gjithashtu ne rast gabimi do te bejme permirsim ne menyre qe te shkojm

Renelual Tahiri Misioni & Vizioni

MISIONI

"Misioni I kompanisë RENELUAL TAHIRI është të ofrojë productet dhe shërbimet më të mira ne treg. Ne do të disajnojm dhe të ofrojmë ndertime, produkte dhe shëbime të qualitetit më të lart të mundshëm në mënyre që konsumatorë të jenë të sigurt, të kënaqur dhe krenar duke na zgjedhur neve."

MISIONI

VIZIONI

"Duke vazhduar me qene kompania me e mire dhe me efikase ne ndertim, prodhim dhe ne sheprbime. Lider I se ardhme"

VIZIONI

RENELUAL TAHIRI

 • Rruga e Jonit 92/2 Prizren

 • +381 (0) 29 242 723
  +381 (0) 29 233 093

 • +377 (0) 44 113 194
  +377 (0) 44 131 294

 • www.renelualtahiri.com

KATALOG RENELUAL TAHIRI

KONTAKT RT PETROL

 • Prishtinë-Çagllavicë, Kosovë

 • +381 (0) 29 242 723
  +381 (0) 29 233 093

RENELUAL TAHIRI LOKACION

Copyright © 2014 | Renelual Tahiri | By ESengineering
Back to Top