Kontakti

Kontakti

Për çdo pyetje na kontaktoni

Kontakti

Tel : +383 (0) 29 242 723

Tel : +383 (0) 29 233 093

Email: info@renelualtahiri.com

Email: jobs@renelualtahiri.com

Rruga e Jonit 92/2 - Prizren / Kosovë