RRETH NESH

Renelual Tahiri

Mirësevini në kompaninë tonë

N.P.N "RENELUAL TAHIRI" Sh.p.k

Kompania është themeluar në fillim të vitit 1979 në fshatin Zhur KK Prizren gjersa reparti i prodhimit ishte në fshatin Shkozë si dyqan i pamvarur zejtar. Gjatë periudhës së viteve 1979-2013 janë bërë shumë ndryshime pozitive në avansimin dhe zhvillimin e kompanisë duke shtuar kapacitetet njerzore dhe teknike. Aktivitetin kompania tash e zhvillon në këto vende: Shkozë, Prizren dhe Prishtinë.

2019

Ndërtimi dhe futja në operim i Hidrocentral Orqusha me kapacitet 4MW në komunën e Dragashit.

2016

Hapja e pikës së Karburanteve dhe Marketit RT PETROL në Prizren.

2014

Hapja e pikës së Karburanteve, Marketit dhe Restaurantit RT PETROL në Prishtinë.
Zgjerimi dhe Rritja e kapacitetit prodhues i Fabrikës së Kubzave në Arban deri 1000m2/në ditë.

2011

Fabrika për prodhimin e Asfalltit e frimës AMMANN. Ky investim është bërë në Prizren dhe fabrika ka kapacitet prodhimi 220 t/h.

2007

Në vitin 2007 kompania zgjëron aktivitetin e saj edhe në Prishtinë (Çagllavicë) me hapjen e fabrikës për prodhimin e betonit me kapacitet 120 m3/h.

2004

Në vitin 2004 kompania RENELUAL TAHIRI bën blerejen e akcioneve të lavanderisë AK-Company në Prizren. AK-Company fillimisht kryente shërbime si: larja, tharja, hekurosja e rrobave të KFOR-it. Tani kompania i ka zgjëruar edhe aktivitet e saj duke bërë pastrimin e rrobave edhe për sektorin e spitaleve dhe të hoteleve me standart të ROBERT KOCH INSTITUTE.

1998-2000

Fabrika për prodhimin e kubzave dhe elementeve nga betoni.

2000

Fabrika e re e Betonit në Arbanë të Prizrenit me kapacitet 60 m3/h.
Fabrika e prodhimit të bllokave të betonit në Arbanë më kapacitet 8 blloka njëherësh.

1985

Investim në Fabrikën e re të Bllokave me kapacitet prodhimi 6 blloka njëherësh.

1979

Investimi në Fabrikën e Bllokave në Fshatin Shkozë me kapacitet 1 bllok betoni.
Themelimi i kompanisë RENELUAL TAHIRI si dyqan i pavarur zejtar në fashtin Shkozë të komunës së Prizrenit.

1977

Investimi në Gurthes me kapacitet si dhe ndarjen e zhavorit në katër fraksione.

Vlerat Bazë!

  • Mikëpritja- Ne ngrohtësisht do ti mikpresim njerzit në mënyre qe ata të ndihen rehat.
  • Integriteti- Ne do të tregojm sinqeritet tek klientet dhe ne shoqërin ku operojm.
  • Respect- Ne do të tregojm respect të madh për klientet tanë me kulturat, besime dhe vlerat e tyre.
  • Puna grupore- Ne do te punojm ne pune grupore per te pasur kreativitet me te mire, dhe passion per industrin e llojt tone.
  • Siguria- Ne ofrojme siguri ne vendin e punes dhe mundohemi te ofrojm pune afatgjate.
  • Profesionalizmi- Ne do te ofrojm puntor qe kane vetbesim, qe jane te qertifikuar dhe do te flasim gjethmon te verteten. Gjithashtu, do te mundohemi qe te qendrojm te fokusuar ne pune.
  • Risit- Ne do te punojm me fuqi puntore to ndryshme ne menyre qe te gjenerojm idea te rea dhe qasje te reja krijueses.
  • Permirsimet- Ne vazhdimisht do ti permirsojm detyrat tona. Gjithashtu ne rast gabimi do te bejme permirsim ne menyre qe te shkojm.

MISSIONI DHE VIZIONI

MISSIONI

"Misioni I kompanisë RENELUAL TAHIRI është të ofrojë productet dhe shërbimet më të mira ne treg. Ne do të disajnojm dhe të ofrojmë ndertime, produkte dhe shëbime të qualitetit më të lart të mundshëm në mënyre që konsumatorë të jenë të sigurt, të kënaqur dhe krenar duke na zgjedhur neve."

VIZIONI

"Duke vazhduar me qene kompania me e mire dhe me efikase ne ndertim, prodhim dhe ne sheprbime. Lider I se ardhme"

CERTIFIKATAT

SKEMA ORGANIZATIVE